Etusivu > Yksityishenkilö > Suomesta Norjaan > Lapsilisä

Lapsilisä

Lapsilisällä autetaan kustantamaan lapsen saamiseen liittyviä kuluja. Voit saada lapsilisää kuukausi lapsen syntymän jälkeen tai kuukausi siitä, kun sinä ja lapsi saavuitte Norjaan. Jos lapsi syntyy Norjassa ja lapsen äidin asuinmaaksi on väestörekisterissä kirjattu Norja, aletaan lapsilisää maksaa automaattisesti äidille noin kahden kuukauden kuluttua syntymästä. Lapsilisää maksetaan lapsen 18-vuotissyntymäpäivää edeltävään kuukauteen asti. Jos olet yksinhuoltaja, voit tiettyjen ehtojen täyttyessä saada korotettua lapsilisää.

Voit lukea lapsilisästä lisää NAVin nettisivuilta.

Mikäli olet toisen EU/ETA-maan kansalainen ja työskentelet Norjassa muun perheen asuessa kotimaassa, voit saada lapsilisää tiettyjen ehtojen täytyttyä.

  • Jos kotimaassa (EU/ETA-maassa) asuva vanhempi työskentelee tai saa työskentelyyn rinnastettavaa etuutta ja on oikeutettu lapsilisään ja kotihoidontukeen kotimaassa, maksaa NAV* kotimaan ja norjalaisen tuen välisen erotuksen.
  • Jos kotimaassa (EU/ETA-maassa) asuva vanhempi ei työskentele tai saa työskentelyyn rinnastettavaa etuutta, on Norjassa työskentelevä vanhempi oikeutettu saamaan täyttä lapsilisää ja kotihoidontukea Norjasta.
  • Norjalaisella laivalla tai mannerjalustalla työskenteleviä EU/ETA-maiden asukkaita koskevat samat säännöt ja oikeudet kuin Norjassa mailla työskenteleviä ulkomaalaisia työntekijöitä.

Jos työnantajasi Suomesta (tai muusta ETA-maasta) on lähettänyt sinut työtehtävään Norjaan, et ole oikeutettu saamaan lapsilisää Norjasta. Tämä johtuu siitä, että sinulla on työnantaja kotimaassasi ja kuulut kotimaasi sosiaaliturvan piiriin.

Jos työskentelet Norjassa, mutta perheesi asuu kotimaassasi, tulee sinun hakea lapsilisää omalla lomakkeella. Löydät lomakkeen sekä lisätietoa NAVin nettisivuilta. Hakemuksen liitteenä sinun tulee toimittaa:

  • Kotimaasta hankittu todistus (syntymätodistus), joka vahvistaa sinun olevan kyseessä olevan lapsen vanhempi, ellei lapsi ei ole kirjoilla Norjan väestörekisterissä. Saat todistuksen väestörekisterikeskuksesta tai muulta hyväksyttävältä kotimaasi viranomaiselta.
  • Kotimaan henkilötunnukset sinulta, lapselta sekä toiselta vanhemmalta.
  • Todistus työsuhteesta (työtodistus).

Jos olet itsenäinen ammatinharjoittaja, tulee sinun liittää mukaan:

  • Kopiot toimeksiannoista ja laskut ajalta ennen ALV-velvollisuutta, ja reskontrayhteenveto ajalta ALV-velvollisuuden jälkeen
  • Yrityksen rekisteriote Brønnøysundregisteretiltä

Jos olet lapsen ainoa huoltaja ja haet laajennettua lapsilisää kotimaassa (toisessa ETA-maassa) asuvasta lapsesta, tulee sinun ilmoittaa lapsen kanssa asuvan aikuisen nimi, osoite ja sosiaaliturvatunnus. Sinun tulee myös todistaa olevasi lapsen ainoa huoltaja. Voit tehdä tämän lähettämällä mahdolliset asumis- tai avioeropaperit, sekä kopiot mahdollisista sopimuksista/päätöksestä lapsen asuinpaikasta.

Kun NAV on vastaanottanut hakemuksesi, selvittää NAV tietoja kotimaastasi, esimerkiksi saatko sinä tai lapsen toinen vanhempi lapsilisää. Joissakin maissa tiedot saadaan yhdeltä instituutiolta, kun taas joissakin maissa tiedot antaa paikallinen tai alueellinen taho. Tämän vuoksi sinun tulee ilmoittaa perheesi asuinkunta ja -alue, esimerkiksi lääni.